Finanse publiczne w konstytucji - strona 87

Systemy konkretne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

FINANSOWE - reguluje zasady funkcjonowania finansów publicznych (budżet, banki, podatki); Tendencje podziału...

Test Podstawy Finansów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr Janina Kotlińska
 • Podstawy finansów
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 8309

kto jest odpowiedzialny za ustanowienie skladu rpp Opisówka Czy finanse publiczne wywierają wpływ na finanse...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1274

z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany bogactwa. Dzielą się na finanse publiczne i prywatne. I.2...

Struktura prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980

1. PRAWO PUBLICZNE I PRAWO PRYWATNE Prawo prywatne - tworzone w celu ułatwienia nawiązania...

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

godności jako podstawowego atrybutu każdego człowieka. Do tych swobód osobistych Konstytucja zalicz...

Kontrola wewnątrzadministracyjna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2940

i o ograniczonym. Do pierwszej należy: kontrola skarbowa - organami kontroli są minister finansów publicznych...

Pojecie i cechy suwerenności

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127

oraz funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych). Łączy się ona z: a) zwierzchnictwem terytorialnym - władza...