Pojecie i cechy suwerenności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojecie i cechy suwerenności - strona 1

Fragment notatki:

Pojecie i cechy suwerenności. Suwerenność - władza pierwotna, trwała, niezależna w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych i prawnie nieograniczona
Cechy:
1) Pierwotny charakter - nie wyprowadza się jej od żadnej innej władzy w państwie ani poza nim (w przypadku prób uzasadnienia pochodzenia władzy państwowej należy odwoływać się do czynników o innym charakterze)
2) Trwałość - nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym (zmieniać się mogą wszak systemy rządów, rządy, instytucje ustrojowe) 3) Samowładność - niezależność władzy suwerennej od jakiejkolwiek władzy zewnętrznej (samodzielność prawna)
4) Całowładność -niezależność władzy suwerennej od jakichkolwiek czynników wewnętrznych i samodzielność regulowaniu stosunków wewnętrznych, w określeniu ustroju politycznego (prawnoinstytucjonalny wyraz struktury i funkcjonowania władzy państwowej) i społeczno - gospodarczego (materialne warunki życia społecznego, strukturę własnościowa oraz funkcjonowanie gospodarki i finansów publicznych). Łączy się ona z:
a) zwierzchnictwem terytorialnym - władza wykonywania w obrębie objętym granicami państwa wszystkich funkcji i działań właściwych państwu
b) zwierzchnictwem personalnym - wieź prawna między jednostką a państwem
5) Nieograniczoność - niezależność władzy suwerennej w stosunkach wewnętrznych od jakiegokolwiek prawa, nawet przez nią samą stanowionego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz