Finanse a pieniądz - strona 4

Finanse zagadnienia

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

i podziałem zasobów pieniężnych, finanse są to zasoby pieniądza służące prowadzeniu działalności gospodarczej...

Finanse jako nauka-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

), inne) Instrumentalne Funduszowe → Przedmiotowa systematyka finansów - przedstawia funkcjonalne cechy pieniądza...

Wykład 1 Prawo finansowe

 • dr hab. Anna Jurkowska
 • Prawo finansowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548

kończy się egzaminem. Co to są finanse? Pod mianem finanse należy rozumieć ruch pieniądza będący...

Finanse SUM

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2709

według J.M. Keynesa. 9.3. Popyt na pieniądz według M. Friedmana. Finanse publiczne. 10.1. Charakterystyka...

Główne zadania NBP

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

,  emitowanie pieniądza,  ustalanie, w porozumieniu z Ministrem Finansów, wzorów nominałów banknotów i monet...

Pojęcie i funkcje finansów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Polityka pieniężna- stabilizacja siły nabywczej pieniądza krajowego Finanse w wymiarze międzynarodowym...