Ewapotranspiracja - strona 3

Rzeka allochtoniczna - Nil

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Roman Balcerowski
  • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3332

przepływów; silna ewapotranspiracja (strata wody na parowanie) Nil Błękitny - poniżej Wyż. Abisyńskiej; rzeka...

Fitoremediacja - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

. Ewapotranspiracja sama nie degraduje zanieczyszcz, ale w połączeniu z innymi procesami np. fitodegradacją stanowi...

Fizyka i chemia gleb-projekt

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż Grzegorz Pączkowski
  • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1281

się intensywności ewapotranspiracji roślin. Pojemność ta zależy od rodzaju gleby i składu gatunków roślin...

Produkcja pierwotna biosfery

  • Politechnika Gdańska
  • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1463

ewapotranspiracji). W lasach liściastych ilość ta sięga 170 mm słupa wody, co odpowiada 17 gxm~2 lasu na rok...