Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - strona 7

Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Stanisław Konopacki
  • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

Wolnego Handlu (European Free Trade Association); CEFTA - Środkowoeuropejskie Porozumienie (Stowarzyszenie...

Rynki kapitałowe - wykład

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Agreement-EFTA), Europejski Obszar Ekonomiczny...

Integracja regionalna

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

sztokholmskiej, powołującej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Association - EFTA...

Rozwój marketingu międzynarodowego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2422

, takie jak Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Wspólny Rynek Ameryki Środkowej...

Stosunki międzynarodowe - kompendium wiedzy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1673

1. Pojecie i specyfika stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe to transgraniczne interakcje podmiotów polityki w środowisku poliarchicznym. Trzy elementy ; podmiotem są suwerenne państwa i uczestnicy niesuwerenni, przedmiotem są działania wykraczające poza granice jednego państwa, śro...