Europejska Wspólnota Gospodarcza - strona 239

Controlling wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2016

Wspólnoty Europejskiej w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pojawiła...

Przedstawiciele doktryn i ich poglądy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia doktryn politycznych i prawnych w XIX i XX w
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1540

w ramach wspólnoty, oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co pociąga też za sobą prawo...

Monarchia patrymonialna - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1848

, która była w jej posiadaniu choć wspólnota mogła mieć do niej prawo. Gosp. Miała charakter naturalny, była jednostką życia...

Doktryny- zagadnienie faszyzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

. Najważniejszym dobrem w państwie faszystowskim jest wspólnota, to znaczy naród (rozumiany jako ogół obywateli...

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

z odpowiednią strukturą Unii Europejskiej. Inne cele: przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i utrzymanie...

Postulaty oświecenia- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Stanislaw Salmonowicz
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4403

na gruncie przemian gospodarczych i postępu nauk matematyczno-przyrodniczych. W XVIII w. rozwinął...