Epidemiologia - strona 8

Zapalenie - czynniki, objawy, cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Bosek
 • Fizykoterapia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1610

infekcji Miejsce zakażenia Objawy Przebieg choroby Wirulencja (zjadliwość) EPIDEMIOLOGIA - nauka...

Rachunkowość finansowa a rachunkowośc zarządcza - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Bielawski
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

  1  1.1 Zarys  historii  rachunkowo ś ci  Powstanie  i  rozwój  rachunkowości  związane  jest  z  okresem  upowszechnienia  gospodarki  towarowo-pienięŜnej.  Potrzeba  wspomagania  pamięci  ludzkiej  za  pomocą  róŜnych  notatek  i zapisów  przyczyniła  się  do  powstania  zaczątków  stopniowo  ro...

Fizjiologia bakterii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

to do podziału grup wg zgodności → ważne w epidemiologii). Dwa mogą ze sobą rekombinoweć w jeden duży plamid...

Zdrowie publiczne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Zdrowie publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

kulturowych i ich wpływ na kształtowanie się epidemiologii wypadków Industrializacja + urbanizacja + styl...

Wirusologia - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

- w cytoplazmie zakażonych komórek EPIDEMIOLOGIA Już w pierwszych opisach choroby zaznaczano, że infekcja...

Norma

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1813

(JAK?) - prognoza (przebieg) - klasyfikacja - epidemiologia (rozpowszechnienie) KLINICZNA PSYCHODIAGNOSTYKA...