Energia wewnętrzna - strona 7

Termodynamika chemiczna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1344

i standardową energię wewnętrzną dla reakcji AsCl3(g) + AsH3(g) → 2As(s) + 3HCl(g) zachodzącej w temperaturze...

Prąd elektryczny

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2975

Energia wewnętrzna ciała zwiększa się o ΔEw, jeśli nad tym ciałem wykonano pracę W. ΔEw=W Napięcie...

Zadania do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

. Zmiana energii wewnętrznej zachodzi wskutek reakcji chemicznej (najlepiej przyjąć, że w temperaturze 298...

Zasada zachowanie energii - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

w jednostce czasu - prędkość zmian energii wewnętrznej ciała - prędkość zmian energii kinetycznej ciała...

Wyznaczanie współczynnika

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka laboratorium
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

pracy na zewnątrz ; energia wewnętrzna rośnie, gdy rośnie temperatura. 4) przemiana adiabatyczna ∆Q = 0...

Technika Cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2758

możemy obliczyć z praw termodynamicznych, od ciśnienia i energii wewnętrznej zależy entalpia, entropia...