Energia wewnętrzna - strona 6

Termodynamika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

] → (P4 = 2 bar). Proszę obliczyć pracę, ciepło oraz zmianę energii wewnętrznej gazu w wyniku całego...

Urządzenia do przetwarzania energii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Leszek Piotrowski
 • Procesy produkcyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

mechanicznej na energię wewnętrzną. Współczesne urządzania cieplne najczęściej są nierozerwalnie połączone...

Prawo Kirchhoffa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

jako: h=u+pv (2) Gdzie: u - energia wewnętrzna układu [J] p - ciśnienie w układzie [N/m2] v  objętość...

Zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Spektroskopia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1554

. Jakie formy energii wewnętrznej występują w cząsteczkach. 15. WyraŜenie na term elektronowo-oscylacyjno...

Zasady termodynamiki-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • ks. dr Robert Nemś
 • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

I zasada termodynamiki W układzie zamkniętym zawierającym ciało proste zmiana energii wewnętrznej...

Wykład - izohora i izobara

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Leszek Szlęk
 • Technika Cieplna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1582

SĄ ODWRACALNE. 6.6. Dławienie izoenergetyczne (energia wewnętrzna się nie zmienia; nie zmienia się temperatura...