Endotoksyny bakteryjne rodzaje - strona 5

Zestaw Egzaminacyjny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

drogi asymilacji CO2 (wymienić) 30. Co to są fermentacje II rzędu (napisać...) 31. 3 rodzaje oddychania...

Wirusologia - wykład 4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wirusologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

, grzyby i żywe komórki. Istotą tego rodzaju biopreparatów jest włączenie do genomu wektora genów...

Antygen - Przeciwciało

 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2198

(polisacharydy, lipopolisacharydy), endotoksyny bakteryjne, enzymy lizosomalne, spadek pH (zakwaszenie środowiska...

Ćwiczenia -wirusy i bakterie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

systematyczną jest zagadnienie symetrii wirionu. Wyróżnia się trzy jej rodzaje: symetrię kubiczną...

Żółtaczka w patofizjologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grażyna Kulak
 • Patofizjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1911

skóry zdolności wiązania bilirubiny przez tkanki czasu trwania bilirubinemii rodzaju bilirubiny...