Ćwiczenia -wirusy i bakterie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia -wirusy i bakterie - strona 1 Ćwiczenia -wirusy i bakterie - strona 2

Fragment notatki:

Budowa, czynności życiowe wirusów oraz ich znaczenie w przyrodzie . Zagadnienia dotyczące budowy wirusów dotyczą właściwie tylko stadium zdolnego do zakażenia komórki gospodarza. Pojedynczą cząsteczkę wirusa nazywamy wirionem. Każdy
wirion wykazuje obecność określonych elementów, a są nimi kapsyd i kwas nukleinowy:
kapsyd, czyli płaszcz białkowy, okrywający kwas nukleinowy, zbudowany z białkowych
łańcuchów zwanych kapsomerami
kwas nukleinowy, niosący informację genetycznie niezbędną do replikacji oraz kodujący
białka strukturalne (kapsomery) i ewentualnie enzymy (np. odwrotną transkryptazę). Kwas
nukleinowy wraz z kapsydem nazywamy nukleokapsydem
Oprócz tego, niektóre wirusy mogą być otoczone dodatkową osłonką lipidową. Dotyczy to
tych serotypów, które uwalniają się z komórki przez pączkowanie. Ponieważ błona jest im
zwykle potrzebna do kolejnej infekcji, takie wiriony są wrażliwe na niszczący ją atak
dopełniacza.
Istotną cechą systematyczną jest zagadnienie symetrii wirionu. Wyróżnia się trzy jej rodzaje: symetrię kubiczną, która charakteryzuje się tym, że wirion ma kształt bryły foremnej. Zwykle jest to dwudziestościan foremny (ikozaedr), stąd inna nazwa tej symetrii symetria ikozaedralna
symetrię helikalną, którą obserwujemy u wirusów mających śrubowate zawinięty
nukleokapsyd
symetrię złożoną, która opisuje wirusy nie dające się zaliczyć do dwóch poprzednich
rodzajów symetrii.
Symetria wirionu może nie być dostrzegalna na pierwszy rzut oka, co wynika z faktu istnienia
osłonek lipidowych, mogących zakrywać rzeczywisty kształt nukleokapsydu. Jest tak
zwłaszcza w przypadku wirusów o symetrii helikalnej, których otoczka jest dodatkowo
wzmocniona warstwą tzw. białka M.
Budowa, czynności życiowe bakterii oraz ich znaczenie przyrodzie i gospodarce człowieka. BUDOWA
Wszystkie bakterie mają stosunkowo prostą budowę komórkową. Nie posiadają takich organelli jak jądro komórkowe, mitochondria czy chloroplasty. Ważnym składnikiem komórki bakteryjnej jest ściana komórkowa. Opierając się na różnicach w strukturze ścian (zob. barwienie metodą Grama), bakterie można podzielić na dwie grupy: Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Gram-dodatnie mają ścianę komórkową składającą się z grubej warstwy mureiny. Gram-ujemne ścianę mają cieńszą, ale występuje u nich podwójna błona
komórkowa. Dodatkowymi elementami, w które mogą być zaopatrzone powłoki komórek bakteryjnych, są rzęski i fimbrie, które umożliwiają ruch, przyleganie do innych komórek
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz