Emisja promieniowania - strona 13

Fizyka, dozymetria ćwiczenia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2653

a nast pnie uderzaj w anod -tarcz . W wyniku tego procesu nast puje emisja promieniowania X...

Elektrody

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

do gęstości 18.ciało max czarne: max absorpcja i emisja promieniowania 19.równanie V1T2=V2T1= izobary 20...

Sciąga matriałoznawstwo

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3052

- chemiluminescencję : powstającą w wyniku przemian chemicznych. Jeśli pobudzenie luminoforu i emisja promieniowania...

Pomoce do zajęć - fizyka

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

zw¦»anie k¡ta emisji promieniowania Dynamika relatywistyczna P¦d W ukªadzie poruszaj¡cym si¦ zmieni...