Egzystencjalizm - strona 23

note /search

Etyka - Moralność i etyka. Zarys

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Etyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1883

z heideggeryzujących scaleń twierdzeń egzystencjalizmu i fenomenologii, z głównych poglądów Kanta i Hegla...

Psychologia kontaktu - skrypt

  • Psychologia kontaktu i umiejętności interpersonalnych
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1813

pomagania i osobistej integracji cel pomocy: rozszerzenie świadomości egzystencjalizm: koncentruje...

Doktryny opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Doktryny polityczne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2100

Początki prawa natury sięgają starożytności, ale dopiero XVIIw. Nadał jemu charakter rozważania racjonalistycznych. Kształtowała się pod wpływem rozwoju gospodarczego, przemian społecznych, dużemu rozwojowi nauki. Wielu uważało, że zasady prawa natury podobnie jak prawa nauk, są w pełni racjonal...

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Socjologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1652

Jan Szczepański Elementarne Pojęcia Socjologii Od autora Niniejsze wydanie jest przedrukiem rozszerzonego wydania, które ukazało się wiosną 1970 roku. Nakład rozszedł się tak szybko, że nie zdążyłem przygotować zapowiedzianego słowniczka pomocniczego terminów socjologicznych. Zostały w tym wydani...

Socjologia - praca

Pobrań: 119
Wyświetleń: 1813

Co to jest mała grupa społeczna? Grupy formalne i nieformalne. Komunikacja w małych grupach Rozdział 1 Mała grupa społeczna Na gruncie nauki od dawna trwa spór o status małej grupy społecznej. Są zwolennicy stanowiska (m. in. F.H. Allport), że istnieją tylko jednostki, a to, co nazywamy grupą j...

Apologia - obszerne opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1827

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...