Dzierżenie a posiadanie zależne - strona 3

Prawo rzeczowe - Zastaw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1078

z jej dzierżeniem przez zastawnika, który przejmuje ją na własność w razie niespłacenia pożyczki nieruchomy...

Historia państwa i prawa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

naturalis (tylko corpore) → possessio civilis uznali jako posiadanie samą wolą, naturalis jako dzierżenie...

Prawo rzeczowe - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

samoistnym art. 350 jeżeli rzecz znajduje się w dzierżeniu przeniesienie posiadania samoistnego następuje...

Posiadanie, Zobowiązania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

POSIADANIE Posiadanie nie jest prawem. Jest to stan faktyczny, gdzie ktoś sprawuje władztwo...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

samoistne -posiadanie zależne (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka) -dzierżenie 2.Przy zderzeniu się dwóch...

Prawo rzeczowe - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

o przywrócenie naruszonego posiadania - o zaniechanie naruszeń .. cd. ) ochorona dzierżenia - przepisy paragrafów...

Przedmiot zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

w posiadanie lub w dzierżenie, a także wykonywanie innych czynności faktycznej czy prawnej natury. W znaczeniu...

Prawo rzeczowe - Nabycie własności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

od posiadania -własność podzielona - jednoczesne posiadanie tej samej rzeczy, utrzymane przez szkołę bolońską...