Dzielenie przez zero

Definicja - wyrażenie i przykłady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

. Przykład: \-/x\-/y(y != 0 → (x:y=z ↔ y x z = x)). (~ pamiętaj cholero, nigdy nie dziel przez zero...

Excel - formuły i funkcje - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

, gdy użyto błędnego typu argumentu lub operatora. 3. #DZIEL/0 – występuje, gdy liczba jest dzielona...

Obraz działania komputerów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Leszek Borzemski
 • Organizacja systemów komputerowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

przez warunki będące efektem wykonania programu (np. dzielenie przez zero itd.) b) zegarowe - generowane...

Wprowadzenie do S.O.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Lewandowski
 • Systemy operacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924

wygenerowanym programowo na skutek błędu (np. dzielenie przez zero) lub Ŝądania uŜytkownika...

Kartkówka + odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

wyjątkowych (np. dzielenie przez zero); dzielą się na trzy grupy: faults (niepowodzenie) - sytuacje...

Wykład 11

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1029

komputerach ten kod generował błąd dzielenia przez zero. 8 Czyli zawartość pliku z rozszerzeniem „tpu”. 4...

Akustyka w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

dźwięku powoduje falę uderzeniową, która w powyższym wzorze wyraża się osobliwością (dzielenie przez zero...

Akustyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

dźwięku powoduje falę uderzeniową, która w powyższym wzorze wyraża się osobliwością (dzielenie przez zero...