Dyfuzja ułatwiona

Transport błonowy - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

tego transportu: 1) Dyfuzja ułatwiona, 2) Dyfuzja zachodząca przez kanały jonowe (z białkami, ale bez nakładu...

Dyfuzja bierna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

? - dyfuzja bierna - dyfuzja ułatwiona - transport aktywny (czynny) 30. Co i za pomocą jakich białek...

Transport kanalikowy - omówienie

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Iwona Puzio
  • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

stężeniu do niższego nazywa się dyfuzją ułatwioną. Dochodzi do niej dzięki wykorzystaniu nośnika białkowego...

Ca2+ - omówienie

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Fizjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

- dzie dyfuzji ułatwionej - transport antyportowy. Miarą napływu Na+ jest wypływ Ca2+. Większość Ca2...