Dorosłość - strona 35

note /search

Psychologia reklamy i marketingu-wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia marketingu i reklamy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3094

Wykład 1 Psychologia reklamy i marketingu, podstawowe pojęcia i definicje Reklama i marketing - definicje Marketing to ciąg powiązanych działań w celu zaspokojenia potrzeb ludzi i realizacji zamiarów producentów dóbr i usług. To szczegółowa wiedza o efektywności w manipulacji produktem, ceną, spo...

Historia myśli ekonomicznej - HOMER

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3374

HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ 1. PRZEDMIOT HISTORII MYŚLI EKONOMICZNEJ Zrozumienie permanentnie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej wymaga opanowania ekonomii. Jednakże dogłębne poznanie teorii ekonomii nie jest możliwe bez znajomości historii jej rozwoju. Rozwój gospodarczy rod...

Geografia rolnictwa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2156

Obszerne notatki z tego przedmiotu Rośliny strączkowe Fasola - rodzaj roślin jednorocznych lub wieloletnich należący do rodziny bobowatych. Pochodzi z Ameryki Południowej i do Europy dotarła po odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. W Polsce wyłącznie jako roślina uprawna. Współcześnie w uprawie...

Czym jest nadzieja

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1351

Informacje zawarte w notatce to: oczekiwanie i oczekiwania, niepewność, powtórzenie, intuicje, nadzieja, brak nadziei, beznadziejność, transgresja, przekroczenie beznadziejności, nadzieja i przekraczanie powtórzenia. Dodatkowo w notatce można znaleźć spis treści i bibliografię. Pomocna w przygotow...

Psychometria-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychometria
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1771

PSYCHOMETRIA DIAGNOZA Wykład 1 Z greckiego - rozróżnianie, osadzanie Diagnozowanie - proces Diagnoza - końcowy etap tego procesu W diagnozowaniu przetwarza się dane. Model diagnozy (wg Ziemskiego) : Diagnoza przyporządkowująca (klasyfikująca, typologiczna) diagnoza diagnoza diagnoza genety...

Prawo i postępowanie karne skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 6293

- nie odpowiadają, mają status nieletniego. Jednak w pierwszym roku dorosłości (17-18 lat) osobę można potraktować...

Psychologia jako nauka 2

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1785

Treść notatki przybliży nam takie zagadnienia, jak: introspekcjonizm, behawioryzm, metody badań w psychologii, percepcja ruchu i kształtu, czucie skórne i ból, zakłócenie i ułatwienie czynności, wpływ emocji na wykonanie czynności, motywacja. Ponadto wyjaśnia takie zjawiska, jak: motywacja, potrzeb...

Proces Karny, zarys systemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 1855
Wyświetleń: 4018

Stanisław Waltoś PROCES KARNY Zarys systemu Wydanie piąte zmienione 10DDE30737 Warszawa 2001 Wydawnictwa Prawnicze PWN 791671 Stan prawny na dzień l października 2000 roku. KKP Projekt okładki i stron tytułowych Anna Gogolewska Ilustracje Szymon Kobyliński Schematy na okładkach Andrze...