Doradca podatkowy - strona 6

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

, które ze względu na możliwość popełnienia błędu spowodują roszczenia poszkodowanych, Np. lekarz, kierowca, doradca...

Czyny skierowane przeciwko płatnikowi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

o powierzeniu prowadzenia ksiąg doradcy podatkowemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi (dozwolony termin to: 15...

Środki odwoławcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Sądownictwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1365

przez: doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych; rzecznika patentowego - w sprawach własności...

Spółka partnerska - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

, doradca podatkowy, makler, księgowy, aptekarz, notariusz, pielęgniarka, rzecznik patentowy, tłumacz...

Pojęcie małej firmy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Czerwińska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

: notariusz, adwokat, doradca podatkowy, lekarz, w oparciu o umowy z dużymi firmami: agent firmy...

Etyka w ekologi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1211

zawodu doradcy podatkowego) 102. istota raportu społecznego Wydawany przez firmę raport przedstawiający...

Rynek ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 2114
Wyświetleń: 3563

 nieruchomościami, rzeczoznawcy i zarządcy • OC architekta, inżyniera, etc. • OC doradcy podatkowego, biegłego...

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów...

Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

emisji papierów wartościowych lub doradca emisji. Doradcy podatkowi i księgowi, którzy opracowują...