Dogmatyka prawa - strona 4

Przetępstwo - pojęcie i podział

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

prawie karnym definicję tą upowszechnił A. Zoll. To, co nazywamy dogmatyką prawa karnego ( DOKRTYNĄ...

Ustawodawstwo napoleońskie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

realnie istniejącym i obowiązującym -została rozbudowana dogmatyka prawa rzymskiego -wobec braku...

Tabele - kodeksy cywilne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1624

. - Uzupełnienia - - Obowiązywanie - - Inne - Kodeks cywilny Szwajcarii jest uważany w historii i dogmatyce prawa...

Karalność - deifincja i podział

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

to nie występuje w dogmatyce prawa karnego- akt perwersji sędziowskiego myślenia, który to zmienia prawa...