Dobra podstawowe - strona 18

Popyt i podaż

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

przy wysokich cenach; popyt jest bardziej sztywny przy niskich cenach (dóbr podstawowych lub niższego rzędu...

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...

Rynki kapitałowe w dobie UE

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2198

wytwarzających dobra podstawowe. Wyjątek stanowiła tu Hiszpania. INTEGRACJA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH A ZACHOWANIA...

Podaż, popyt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638

przy wysokich cenach; popyt jest bardziej sztywny przy niskich cenach (dóbr podstawowych lub niższego rzędu...

Opracowanie na egzamin - Turystyka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Anna Jęczmyk
  • Ekonomika
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1967

- kształtowana w bezpośrednim kontakcie miedzy świadczącym a klientem Walory turystyczne • dobra podstawowe...

Wprowadzenie do ekonomii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Wojciech Matuszewski
  • Podstawy ekonomii
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1575

dla dóbr podstawowych, dla dóbr luksusowych jest > 1. Podaż- to ilość dóbr i usług zaoferowana...

Filozofia prawa - skrypt 2

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1729

: jak rozwinąć myśl Św. Tomasza i uniknąć zarzutu „grzechu” metafizycznego 2. Prawo naturalne jako zbiór dóbr...