Dobra podstawowe - strona 18

Popyt i podaż

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

przy wysokich cenach; popyt jest bardziej sztywny przy niskich cenach (dóbr podstawowych lub niższego rzędu...

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...

Rynki kapitałowe w dobie UE

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2198

wytwarzających dobra podstawowe. Wyjątek stanowiła tu Hiszpania. INTEGRACJA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH A ZACHOWANIA...

Podaż, popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638

przy wysokich cenach; popyt jest bardziej sztywny przy niskich cenach (dóbr podstawowych lub niższego rzędu...

Opracowanie na egzamin - Turystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Jęczmyk
 • Ekonomika
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2058

- kształtowana w bezpośrednim kontakcie miedzy świadczącym a klientem Walory turystyczne • dobra podstawowe...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1673

dla dóbr podstawowych, dla dóbr luksusowych jest > 1. Podaż- to ilość dóbr i usług zaoferowana...

Filozofia prawa - skrypt 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1764

: jak rozwinąć myśl Św. Tomasza i uniknąć zarzutu „grzechu” metafizycznego 2. Prawo naturalne jako zbiór dóbr...