Diecezja - strona 2

Obchody milenium-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

z biskupami i odbyły się uroczyście w każdej diecezji, z udziałem Wyszyńskiego i biskupów z innych diecezji...

Warunki prymasostwa, inwigilacja-wyklad

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

, diecezjami za wschodnią granicą, mógł zawierać porozumienia (niższego rzędu) z władzami państwowymi...

Proces kognicyjny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

w diecezjach, a ponad nimi prefekci pretorianów podlegający wprost cesarzowi. Na czele tej hierarchii stał...

Teologia pastoralna - wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

: − część K. powsz. mająca wszystkie jego elementy: [w sensie ścisłym] diecezje, eparchie (Wschód...

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • dr Antoni Korowicki
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

diecezji - najważniejszym miejscem prawosławia jest Grabarka. ...

Sobór Trydencki - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 910

- akta metrykalne - obowiązkowe seminaria duchowe w diecezjach - nie powstał żaden rozłam. Odnowa...

Dwuwymiarowość Kościoła

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wielebski
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

: − część K. powsz. mająca wszystkie jego elementy: [w sensie ścisłym] diecezje, eparchie (Wschód...