Diagram fazowy lodu - strona 2

Wykład - analiza termiczna

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 693

i omówienie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe układu dwuskładnikowego Bi-Sn. Analiza termiczna...

Przemiany fazowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1106

na wykresie i odpowiednio przeniesiona na diagram fazowy w układzie skład – temperatura, określana jest mianem...

Analiza termiczna - wykład - Diagram fazowy

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

składu eutektyku metodą Tammana oraz narysowanie diagramu fazowego mieszaniny. Pomiar oraz otrzymane...

Równowaga ciecz-ciało stałe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tadeusz Hofman
 • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

). Która jest poprawna? Odpowiedź: większa. I koniec. Łatwo to zauważyć na diagramie fazowym, jeśli narysuje...

Analiza termiczna v1.3 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 476

Sporządzenie diagramu fazowego układu zawierającego dwa metale metodą analizy termicznej Skład...