Deoksyryboza i zasada azotowa - strona 3

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

do wolnych zasad, rybozo-1-fosforanu (lub deoksyrybozo-1-fosforanu) Fosforybomutaza - izomeryzuje rybozo-1...

Model helisy DNA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

oplatają wspólną oś Zasady purynowe i pirymidynowe znajdują się wewnątrz, a fosrorany i reszty deoksyrybozy...

Chemia nieorganiczna - pytania zerowe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1421

, zasada, sprzezonym kwasem, sprzezona zasada 3) zapis elektronowy: mn, al3+, cl-, na 4)co to alotropia...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

się z pentozy (dla RNA rybozy, dla DNA deoksyrybozy), zasady azotowej purynowej lub pirymidynowej przyłączonej...

Nitrowanie celulozy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jakubiak
 • Chemia związków makromolekularnych
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 3969

azotowym nazywa się w technice nitrowaniem. Nitrowanie celulozy : W zasadzie efektem reakcji...

Nawozy sztuczne - wykład

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ładunkoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1869

wysiewu 3.Nawozy azotowe Większość nawozów azotowych to sole zasady amonowej i kwasu azotowego...

Genetyka molekularna - materiały

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik
 • Genetyka molekularna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4480

azotowych. Każdy nukleotyd DNA jest połączeniem kwasu fosf, cukru - deoksyrybozy i jednej z zasad azotowych...