Denitryfikacja a temperatura - strona 3

Fizjiologia bakterii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1001

. Proces redukcji azotanów (denitryfikacja) jest najpopularniejszy; częściowa do azotynów, całkowita...

Zagrożenia cywilizacyjne - pytanie i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jan Rutkowski
 • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

NIE JEST procesem odwrotnym do denitryfikacji. 17. Denitryfikacja Reakcja chemiczna, proces redukcji azotanów...

Oczyszczalnie trzcinowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

prawidłowo procesy amonifikacji, nitryfikacji, denitryfikacji (min. 15-20m) Zbyt płytkie złoże...

Opracowane pytania - zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

-+C5H7NO2+H2O→4HCO3-+NH4HCO3+2N2 denitryfikacja-obecność tlenu powyżej 0,5mgO2/dm3-muszą być utrzymane...

Metabolizm biosfery - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekostemów wodnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2849

według charakterystycznych potencjałów i | redoks. Wartość potencjału zależy od stężenia substratów, temperatury oraz pH...