Czesne - strona 7

Reforma Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1687

ustalone przez ministerstwo opłaty (czesne), a ponadto ustawa przewidywała osobne opłaty za ćwiczenia...

Typy szkół dla dorosłych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Andragogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

lub semestr nauki, obniżenie czesnego lub wpisowego itd.), by zachęcić potencjalnych kandydatów...

Szkolnictwo w Japonii- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2506

szkoły obowiązuje czesne. Za podręczniki i inne pomoce naukowe trzeba również płacić. Okresowe szkoły...

Materiały ogniotrwałe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

%* $*+   378  15.  MATERIA Y OGNIOTRWA E  W PIECACH PRZEMYS U CERAMICZNEGO   Wy o enia ogniotrwa e pieców przemys u ceramicznego, a nawet  poszczególnych ich elementów, s  bardzo zró nicowane i uzale nione od  konkretnych warunków pracy.   Obmurza pieców w decyduj cej wi kszo ci (wyj tek stanowi  p...

Kredyt-wyjaśnienie terminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

kosztów związanych ze studiami, np. * opłacenie czesnego , miejsca w domu studenckim, wynajmu mieszkania...