Części świata - strona 35

note /search

Geopolityka - opracowanie zagadnień

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1302

33. GEOPOLITYKA Scharakteryzuj pojęcie geopolityki, geohistorii i geostrategii. Pojęcie geopolityka zostało stworzone przez szwedzkiego politologa Rudolfa Kjellena na początku XX w. dla określenia szczególnej analizy polityki (głównie, choć nie wyłącznie, polityki zagranicznej państw narodowych) p...

Zagadnienia z socjologii

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1043

HERMENEUTYKA: interpretacja, rozumienie zjawisk społecznych przez ujawnianie znaczeń, jakie wiążą z nimi działający ludzie, a także jakie ze zjawiskami tego typu wiąże właściwa im kultura. IDEALNA SYTUACJA KOMUNIKACYJNA: możliwość prowadzenia dyskusji między równymi partnerami w warunkach pełnej sw...

Zagadnienia z gegrafii politycznej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 896

Geostrategia - dotyczy aktualnie toczonej gry wielkich mocarstw oraz odnosi się do budowania scenariuszy średnioterminowych (5 - 10 lat) lub długoterminowych (10 - 20 lat) - Strategia polityczna obowiązująca w długim okresie czasu jeśli ta strategia ma szeroki wymiar geopolityczny regionalny lub ...

Filozofia - pedagogika

  • Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
  • Filozofia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2772

się nie tylko przez to, co jest związane z przyrodą, ale również w działaniach ludzi (tzn. człowiek jest integralną częścią świata przyrody...