Cząstka elementarna - strona 3

Potencjał i foton - wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

cząstkami elementarnymi. Teorię fotonu i jego oddziaływań jest przedmiotem badań elektrodynamiki kwantowej. ...

Dynamika-opracowanie - tarcie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Barbara Siemek
  • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714

opisującą zachowanie się mikroskopijnych obiektów (cząsteczki, atomy, cząstki elementarne). Wymienione...

Spektroskopia Ramana - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Bogdan Aleksy Boduszek
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246

, w którym zachodzi propagacja fal. Rozpraszanie może zachodzić na skalę cząstek elementarnych, molekularnych...