Cytoszkielet - strona 2

note /search

Komórka - podstawowe informacje

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190

: - centriole - cytoszkielet - proteasomy 7. Ile % wszystkich błon komórki stanowi błona komórkowa...

Komórka - opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Histologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1141

: - centriole - cytoszkielet - proteasomy 7. Ile % wszystkich błon komórki stanowi błona komórkowa...

Biologia komórki - ćwiczenia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Biologia komórki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

oraz ich powiązanie z elementami cytoszkieletu. Zachowanie powierzchni błony podczas pączkowania i włączania...

Biologia roślinna - wykład 13

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biologia roślinna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

w ścianie komórkowej, który z kolei zależy od ułożenia mikrofilamentów aktynowych cytoszkieletu. przypadkowa...

Patomorfologia - wykład 29

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patomorfologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

-oksydacji kwasów tłuszczowych mutacje genu kodującego dystrofinę Xp21 (krótkie ramię), białko cytoszkieletu...