Cytochrom enzym - strona 16

Reakcje pierwszego rzędu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

niezależną od stężenia reagujących substancji. Zależą od stężenia enzymu. Okres półtrwania STAŁA MICHAELISA...

Fotosynteza w biologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

katalizuje enzym karboksyloza rybulozobifosforanowa (rubisco) * powstająca cząsteczka 6-węglowa...

Enzymy - Enzymy proteolityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3066

Enzymy proteolityczne katalizują reakcje hydrolizy wiązania peptydowego i występują na każdym...

Oddychanie komórkowe - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 945

oraz inne czynniki, oddziałujące na jego enzymy * u osób uprawiających sport w takich narządach, jak serce, wątroba...

FMN FAD - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

z witaminą B2 -Wit B2 różni się od FMN brakiem reszty fosforanowej -FAD i FMN współdziałają z enzymami...

Inżynieria genetyczna- wykład 7

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Ożyhar
 • Inżynieria genetyczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 714

cztery enzymy: polimeraza, sulfurylaza, lucyferaza i apyraza. Enzymy są cały czas w niewielkich...