Cudzysłów - strona 4

Algebra - pytania 4

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

umieszczając je w cudzysłowach. Przesłanka a) posiada więc charakter empiryczny. Znak „=” występujący...

Edycja i skład tekstu-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aleksandra Gralczyk
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

się z obu stron spacją Użycie prawidłowych cudzysłowów i myślnika. Mamy półpauzę i pauzę. Dywiz mylony...

Internet i etyka komputerowa-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aleksandra Gralczyk
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

w cudzysłowie, gdy używamy kilku wyrazowego hasła, „+” umieszczamy, gdy hasło słowo musi wystąpić (przed wyrazem...

Oczywistość obiektywna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Jan Krokos
 • Teoria poznania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1393

” jest jednak zbyteczny. Quine nawiązując do Tarskiego, powiedział że prawdziwość polega na pozbyciu się cudzysłowu...

Odpowiedzi egzamin

 • Politechnika Poznańska
 • dr Jarosław Michalski
 • Sterowniki programowalne i sieci przemysłowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1358

globalnej przez nazwę w cudzysłowie, a zmiennej lokalnej ze znakiem # poprzedzającym nazwę. 2...

Powtórka z C

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

się zapisać bezpośrednio w apostrofach       ‘\\’- backslash ‘\’’- apostrof ‘\”’- cudzysłów ‘\0’- NULL...