Ciecz wyczerpana

note /search

Rektyfikacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1120

termodynamiczne Gdy do takiej mieszaniny dodamy benzen, albo furfural zmieni się skład cieczy wyczerpanej...

Lista nr 1 elementarne obliczenia bilansowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Ogólnotechniczne podstawy biotechnologii z grafiki inżynierskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

i natężeniu przepływu 100 kg/h oraz ciecz wyczerpaną o stężeniu 5% wag etanolu i natężeniu przepływu 1e-5 m3/s...

Wykład 08 destylacja

 • Politechnika Wrocławska
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1393

do temperatury otoczenia, odprowadzany jest górą. Odprowadzana dołem ciecz W nazywana jest cieczą wyczerpaną...

Destylacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1547

litera W jako ciecz wyczerpana. W kotle na początku mamy surówkę, która oznaczana jest literą F. Bilans...

Test - bioprocesy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

rektyfikatu o zawartości xD ułamka molowego składnika bardziej lotnego oraz W kmoli/s cieczy wyczerpanej...

Ultrafiltracja-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Inżynieria bioprocesowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1638

jeszcze ciecz wyczerpana jako pozostałość po destylacji. Zawartość substancji w surówce jest równa zawartości...