Cieśnina - strona 33

Rynek Stanów Zjednoczonych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Cieśnina Beringa (szer. 35—86 km). Łączna długość granic lądowych wynosi ponad 12 tys. km, morska — ok. 20...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2548
Wyświetleń: 2933

się za jeden z przełomów w ówczesnym handlu. W XV w. handel między północą a południem, prowadził głównie przez cieśninę...

Historia Stosunków Międzynarodowych

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 4599

izraelskie w strefie przygranicznej, dokonywane z inspiracji egipskiej, zamknięcie przez Egipt cieśniny Tiran...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. Erhard Cziomer
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2968

Powyższa definicja ma trzy elementy: a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa, b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni, c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwi...

Malendowski streszczenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 5187

Międzynarodowe stosunki polityczne - Włodzimierz Malendowski streszczenie książkiSTOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Przedmowa:Polska swój wyraz organizacyjny znajduje w ubieganiu...

Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2023

gospodarcza, finansowa i wojskowa, co umożliwiło Turcji przeciwstawienie się upaństwowienia cieśnin Bosfor...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwo i kultura Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Zelandii, która jest otoczona cieśninami) rosną trufle. W okolicach stolicy rośnie rzadka odmiana gąski...

Filozofia - zagadnienia na egzamin - Filozofia starożytna Europy

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Kazimierz Zieliński
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3976

in. zagadnienia takie jak: filozoficzne konteksty historii wygnania, filozoficzne podteksty wybranych przygód Odyseusza, pamięć homogeniczna a pamięć heterogeniczna, platońska jaskinia, spór o uniwersalia, paradygmaty filozofowania, dwa główne ujęcia bytu (Heraklit, Parmenides), trójkąt Platona, fi...

Zagadnienia na egzamin(opracowanie)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Olajossy
 • Mechanika płynów
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 7392

) a cieśninie wynosi pw. p(rw)=b-(mi*Q/2pi*l*k)*ln(rz/r)= pw rz rw k 2l (b  p w ) Q ln 21 Równanie równowagi...