Ciało doskonale czarne - strona 3

Wzór Plancka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

zagadnienia promieniowania ciała doskonale czarnego był Max P. założył on mianowicie, że energia przypadająca...

Fizyka - Egzamin semestr

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Ciało doskonale czarne – jest to ciało które absorbuje całe światło jakie na nie pada nie zależnie...

Widma gwiazd

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

promieniuje jak tzw. ciało doskonale czarne. Widmo optyczne emisyjne ( widmo światła emitowanego przez daną...

Podstawy chemii fizycznej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

! To jest tylko rysunek poglądowy i proszę go nie rysować na egzaminie przy okazji pytania o ciało doskonale czarne. WaŜne...

Opracowanie do kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krystyna Palewska
 • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1211

. Jak można wyznaczyć średni czas życia poziomu singletowego wzbudzonego?  3. Ciało doskonale czarne - opis, definicja...