Pytania na egzamin 4

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin 4 - strona 1 Pytania na egzamin 4 - strona 2

Fragment notatki:


13. Promieniowanie termiczne ciał -prawa : Planck'a, Wiena, Stefana - Boltzmanna 22. Zasada nieoznaczoności Heisenberga i jej konsekwencje. 13. Promieniowanie termiczne ciał -prawa : Planck'a, Wiena, Stefana - Boltzmanna Promieniowanie termiczne ciał w myśl klasycznej elektrodynamiki powstaje w
wyniku przyspieszeń jakich doznają ładunki elektryczne w cząsteczkach w następstwie ruchu
cieplnego. Zgodnie z prawami elektrodynamiki klasycznej każdy ładunek, który posiada
różne od zera przyspieszenie, wypromieniowuje falę elektromagnetyczną. Można zatem
krótko stwierdzić,że promieniowanie cieplne jest to promieniowanie elektromagnetyczne
atomów i cząsteczek powstające kosztem ich ruchu cieplnego. Prawo Plancka Prawo podał M. Planck w 1900. Wprowadzenie koncepcji porcjowanej (skwantowanej) emisji i absorpcji światła było ważnym impulsem w kierunku narodzin fizyki kwantowej.
Atomy i cząsteczki wysyłają promieniowanie nie w sposób ciągły, ale w postaci porcji energii - tzw. KWANTÓW zalenych jedynie od częstotliwości fali. Zależność energii kwantu, E, od częstotliwości fali (ν) dana jest wzorem E = h ν . Gdzie `h' to tzw. Stała Plancka : Zgodnie z nim emisja (i absorpcja) światła odbywa się w porcjach (kwantach) o energii hν, gdzie h - stała Plancka, ν - częstotliwość fali światła, a zależność zdolności emisyjnej ε od częstotliwości fali ν i temperatury T wyrażona jest wzorem (tzw. wzór Plancka):
gdzie c - prędkość światła, k - stała Boltzmanna. Prawo Wiena Dwa prawa opisujące promieniowanie cieplne ciał.
Pierwsze, tzw. prawo przesunięć Wiena, określa zmianę położenia maksimum rozkładu natężenia promieniowania cieplnego przy zmianie temperatury. Zgodnie z nim iloczyn λ max , tzn. długość fali światła odpowiadającej maksimum natężenia promieniowania cieplnego ciała doskonale czarnego znajdującego się w określonej temperaturze bezwzględnej T i tej temperatury jest stały (λ max T = const, wielkości te są odwrotnie proporcjonalne), albo, w sformułowaniu równoważnym: stosunek częstotliwości ν max , odpowiadającej maksymalnemu natężeniu promieniowania cieplnego w danej temperaturze bezwzględnej T do tej temperatury jest stały (ν max : T = const, wielkości te są wprost proporcjonalne).
Drugie prawo Wiena określa kształt rozkładu natężenia promieniowania cieplnego w części promieniowania krótkofalowego (tj. dla λ

(…)

… się przez scałkowanie prawa promieniowania Plancka (promieniowanie cieplne).
22. Zasada nieoznaczoności Heisenberga i jej konsekwencje.
Podstawą badan fizycznych jest pomiar wielkości fizycznych. W przypadku obiektów makroskopowych (o rozmiarach widocznych “gołym okiem”) można znaleźć przyrząd i metodę badawczą tak, aby nie wpływały one na własności obiektu lub zjawiska. Nie zawsze jest to proste i łatwe czy tanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz