Ciśnienie cząstkowe - strona 11

Powietrze

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof Kozakowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2947

higroskopijnymi. Proces osuszania: nad powierzchnią substancji higroskopijnej ciśnienie cząstkowe pary wodnej...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2030

wodnej w stanie aktualnym ρp''przy danej temperaturze: gdzie: pp - ciśnienie cząstkowe pary wodnej...

Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

oraz ciśnienia cząstkowe reagentów w funkcji współrzędnej reakcji w układzie zamkniętym homofazowym gazowym...

Zagadnienia do egzaminu chemia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska
 • Chemia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2457

(ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane...

Chemia nieorganiczna - procesy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Joanna Szymońska
 • Chemia
Pobrań: 560
Wyświetleń: 4256

się ciśnienia cząstkowe reagentów) KINETYKA CHEMICZNA SZYBKOŚĆ REAKCJI - wielkość zmiany stężenia substratów (c...

Opracowanie do egzaminu z Wentylacji

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Rosiek
 • Wentylacja i pożarnictwo
Pobrań: 217
Wyświetleń: 679

się w objętości zajętej przez roztwór”. ♦Całkowite ciśnienie roztworu p jest równe sumie ciśnień cząstkowych...