Cenzus - strona 4

Wykład - System wyborczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 574

jeszcze inne cenzusy niż wieku. Wykształcenia (np. W Brazylii nie mogą glosować analfabeci). Płci (Prawa wyborcze...

Ustrój Rzymu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Historia prawa prywatnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1533

, tak jak Solon w Atenach, podziału społeczeostwa na pięd grup, z przypisaniem grupom (wyróżnionym cenzusem...

Reżimy-Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 875

na władzę - poza wiekiem nie ma cenzusów. Reżim nie w pełni demokratyczny - tylko część ludności ma wpływ...

Referendum lokalne - Rada gminy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

wyborców (10% - gmina i powiat, 5% - województwo); czynne prawo wyborcze jak do wyborów + cenzus domicylu...

Przedmiot demografii i zakres badań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

lat, tzw. CENZUSY. W średniowieczu zbierano informacje o ludności przed wyprawami wojennymi (ilość...

Francja w okresie Monarchii Lipcowej

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

zaledwie 200 tys. posiadało prawa polityczne w związku z wysokim cenzusem majątkowym. W tym okresie...