Wykład - Zasady państwa demokratycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zasady państwa demokratycznego - strona 1 Wykład - Zasady państwa demokratycznego - strona 2 Wykład - Zasady państwa demokratycznego - strona 3

Fragment notatki:

Zasady państwa demokratycznego.
Suwerenność narodu. Max Weber rozróżnił trzy rodzaje panowania. Tradycyjne (Średniowiecze), Charyzmatyczne (gen. Franco) i Legalne. Suwerenność narodu znajduje odbicie w panowaniu legalnym, gdzie przywiązuje się dużą wagę do legitymizacji władzy i przestrzegania odpowiednich procedur.
Zasada równości (obywateli wobec prawa). Jedyny cenzus, który jest do zaakceptowania, to cenzus kwalifikacji. Występuje on na przykład w sądownictwie.
Zasada większości (głos większości przy zachowaniu praw mniejszości).
Większość zwykła/względna -Większość jest za (np. 100 głosów, 2 za, 1 przeciw, 98 się wstrzymuje).
Większość bezwzględna/absolutna -Za musi być 50% + 1głos.
Większość kwalifikowana -Za musi być więcej niż przeciw i wstrzymujących się. Czasami jest ustalona np. 2/3, 3/5, 11/20 itd.
Zasada domniemania wolności działania jednostki. Wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone. Lex retro non agit (prawo nie działa wstecz). Wybierając przedstawicieli do parlamentu, by podejmowali za nas decyzje, oddajemy część naszej wolności Rządzący uchwalają prawo, które nas ogranicza. Występuje tu jednak zasada proporcjonalności mówiąca, że ograniczenie musi być proporcjonalne do istniejącego zagrożenia.
Zasada pluralizmu (wielość, mnogość). Decyduje ona o dynamice życia politycznego.
Zasada konkurencji (Marketing polityczny)
Zasada praworządności. Wszystkie instytucje muszą być wybierane zgodnie z przyjętymi prawem procedurami. Muszą one działać w granicach i na podstawie przepisów prawnych.
Zasada podziału władzy. Podział Monteskiuszowski - podział kompetencji i kontrola. Zasada inkompatybilitas (zasada niepołączalności stanowisk).
Zasada Konstytucjonalizmu.
Sens formalny -Jeden akt prawny. Konstytucja to ustawa zasadnicza różniąca się od zwykłej ustawy szczególna treścią, szczególna mocą prawną, szczególnym trybem zmiany, szczególnym trybem uchwalania.
Sens materialny -Wszelkie źródła prawa określające podstawy funkcjonowania ustroju.
Rozróżniamy cztery fale konstytucjonalizmu.
I - Konstytucja USA 17 września 1787 roku, K. Polski 3 Maja 1791 roku, K. Francji wrzesień 1791 roku. K. Szwecji 1809 roku, K. Hiszpanii 1812 roku, K. Norwegii 1814 roku, K. Holandii 1815 roku.
II - Konstytucje z lat 1830 -1848 (ruchy narodowo wyzwoleńcze). Konstytucja Belgii 1831 rok.
III - Okres po I Wojnie Światowej. Powstają nowe państwa narodowe, które tworzą własne konstytucje. K. Polski 1921 rok, K. Republiki Weimarskiej 1919 rok, Konstytucja Hiszpanii 1931 rok.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz