Cena zbytu - strona 7

Podatki-akcyza

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1771

%); Różnicowy (między urzędową cena zbytu a cena nabycia wyrobu ackyzowego. Stawki akcyzy w wynoszą odpowiednio...

Podatek akcyzowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1568

%); Różnicowy (między urzędową cena zbytu a cena nabycia wyrobu ackyzowego. Stawki akcyzy w wynoszą odpowiednio...

Marketing w handlu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

detaliczną i zarazem cenę zbytu. W interakcjach z dostawcami przedsiębiorstwa handlowe postawę pasywną...

Liberalizm gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2016

(przedsiębiorcy dzielą się rynkiem), wielkości produkcji, ceny zbytu, ceny zaopatrzenia surowcowego. Mógł...

Powstanie i rozwój rynków w czasie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1568

, ponieważ w fazie eksperymentowania istnieje dość duża niepewność co do rzeczywistego kształtowania się funkcji cena...