Teoria organizacji i zarządzania - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria organizacji i zarządzania - wykład  - strona 1 Teoria organizacji i zarządzania - wykład  - strona 2 Teoria organizacji i zarządzania - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD IV MISJA ORGANIZACJI jest swoistym credo organizacji; wyraz wartości które przyświecają jej działaniu, np. budowanie wizerunku organizacji w otoczeniu.
Powinna być sformułowana w dość ogólny sposób. Wyznacza ona i ukierunkowuje działania organizacji.
MISJA - CELE - DZIAŁANIA Wyprowadzane są z niej cele organizacji
OTOCZENIE SYSTEMU
zadaniowe ( bliższe lub bezpośrednie)
ogólne ( pośrednie lub dalsze)
RELACJE MIĘDZY OTOCZENIEM A ORGANIZACJĄ
perspektywa „zasileniowa” - otoczenie jest traktowane jako źródło rzadkich zasobów poszukiwanych przez zbiór organizacji współzawodniczących w ich podziale
perspektywa „informacyjna” - otoczenie traktowane jest jako źródło informacji, których wiarygodność, kompletność i terminowość warunkują jakość decyzji podejmowanych w organizacji Im większa zależność organizacji od otoczenia tym mniejsza jej kontrola nad zasobami. Musi być tym bardziej elastyczna, musi wykazać się czujnością na zmiany w tym otoczeniu.
TENDENCJE OPANOWYWANIA OTOCZENIA
osiągnąć monopol - ustala on ceny dostaw, ceny zbytu, np. PKN Orlen;
strategia tworzenia tendencji, a nie nadążania za nimi - stworzenie mody, potrzeby.
TYPY OTOCZENIA
PROSTE STAŁE ZMIENNE
ZŁOŻONE
STAŁE OTOCZENIE ORGANIZACJI
rodzaj produktów lub usług w dłuższym czasie nie ulegają zmianom
w stosowanej w danej dziedzinie technice i technologii nie występują istotne zmiany czy innowacje
krąg dostawców i odbiorców jest stabilny, nie pojawiają się nowi konkurenci
panujący ład społeczny, polityczny i prawny oraz system ekonomiczny mają charakter utrwalony i nie podlegają zakłóceniom, a tym bardziej wstrząsom
polityka gospodarcza i fiskalna państwa jest spójna i ustabilizowana
TRENDY ZMIAN W OTOCZENIU
charakteryzują się coraz większą niepewnością, brak jest jakichkolwiek informacji o prawdopodobieństwie występowania przyszłych zjawisk
globalizacja działalności gospodarczej
PRZYCZYNY
TRENDY
WARUNKI I MOŻLIWOŚCI
CEL
Postęp technologiczny
Elastyczność produkcji; różnicowanie odmian produktów; innowacje produktowe i technologiczne; skracanie cyklu życia produktów
Możliwość poszerzenia kręgu potencjalnych klientów. Wzrost kosztów w sferze badań i rozwoju. Konieczność szybkiego wprowadzenia produktów na rynek.


(…)

…; możliwość uczestnictwa w realizacji ponadnarodowych projektów
Poszerzenie terytorialnego obszaru działalności
WYKŁAD V
FORMY GLOBALIZACJI
jako kierunek rozwoju korporacji międzynarodowych
jako rezultat fuzji i aliansów strategicznych przedsiębiorstw
jako forma kooperacji
Łączenie się przedsiębiorstw może mieć postać fuzji, czyli całkowitego połączenia. Połączenie częściowe polegające na wykupie technologii, sieci dystrybucji czy marki.
ALIANS ATRATEGICZNY - forma umowy o współpracy. Określa on obszary współdziałania poza którymi firmy mogą nadal konkurować. Alianse umożliwiają dostęp np. do sieci handlowej lub ważnych elementów potencjału intelektualnego, surowcowego, produktowego czy marketingowego. Żadna z firm nie traci swojej odrębności.
Przyczyną tworzenia sieci współpracy jest rozproszenie…
… kooperacyjne w światowym otoczeniu.
ZARZĄDZANIE
ORGAN ZARZĄDZAJĄCY - osoba uprawniona na mocy uregulowań obowiązujących w organizacji do wydawania poleceń określonego zachowania się
ORGAN ZARZĄDZANY - osoba zobowiązana do zachowania zgodnego z poleceniem organu zarządzającego
Relacje:
A - sytuacja, w której wydawane jest polecenie określonego zachowania się
B - informacja zwrotna o stopniu realizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz