Budowla ziemna - strona 14

Prawo budowlane wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo Budowlane
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1736

z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki...

Strefy ochrony ujęć

  • Politechnika Gdańska
  • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

*nie wolno stosować nawozów, środków ochrony roślin, wykonywać robót melioracyjnych, wykopów ziemnych...

Nasypy-wykład

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Budownictwo ziemne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1400

ziemnych Rodzaje nasypów: drogowy, wał przeciwpowodziowy, zapora. Badania kontrolne gruntów: Dotyczą...

Osuwiska - omówienie zagadnienia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Piotr Małkowski
  • Geotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

lub podkopanie zbocza; ⇒ Obciążenie zbocza lub terenu nad nim przez budowle i składy materiałów; ⇒ Wypełnienie...