Budowla ziemna - strona 12

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe- skrypt

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Andrzej Jagielski
  • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

dokładnościowej: - punkty załamań konturów budowli i urządzeń ziemnych, jak: tamy, wały ochronne, groble, kanały...

Architektura grobowa Egiptu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sztuka śródziemnomorska
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1554

. -groby zwykłych mieszkańców były po prostu dołami ziemnymi, w których umieszczono zwłoki ułożone na macie...

Postępowanie o udzialenie zamówienia publicznego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawdo budowlane i gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

* POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY (art.14 ? 28) Zamawiający i wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964r. ? Kodeks Cywilny. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Może...

Punkt osnowy podstawowej poziomej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099

:5000 grubość linii obrysu 0.13 0.13 0.13 tekst ciepl. 0.18 2.5 1.8 1.8 1.5 Budowla ziemna ograniczona...