Bracia i siostry

Bank szczepu wsobnego - wykład

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

złożonych z brata, siostry tworzącej linię hodowlaną szczepu odległość każdego osobnika w banku...

Zbieg przepisów ustawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

z krewnymi w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, podlega...

Dziedziczenie beztestamentowe.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

- rodzenia bracia i siostry lub ich zstępni - sami ascendenci dziedziczyli in lineas czyli jedną połowę...

Wegetarianizm-opracowanie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krzysztof Krygier
 • Żywienie człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

- buddyzm, hinduizm Etyczne i filozoficzne - obrona zwierząt -> „to nasi bracia i siostry” Ekologiczne...

Anarchizm i anarchiści indywidualistyczni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

taoistów, cyników czy stoików[28], a także średniowiecznych ruchach w rodzaju Braci i Sióstr Wolnego Ducha...

Podstawowe pojęcia genealogii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

za prawem rzymskim zabraniał małżeństwa z bratem i siostrą itd. Cesarz Teodozjusz rozszerzył ten zakaz...