Bonitacja - strona 4

Koncepcja geo- i bioróżnorodności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

świata; określona bonitacja; mapy rolne, glebowe itp. zajmować się procesami przemian powierzchni Ziemi...

Hierarchia ośrodkw usługowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Dariusz Ilnicki
 • Geografia usług
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2023

co O. Boustedt natomiast dla wygody interpretacyjnej wprowadził pojęcie bonitacji punktowej j tego rodzaju...

Analiza-wykład

 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

bonitacji gleb wg ha przeliczeniowych, udział TUZ w strukturze UR w %, udział plantacji trwałych...

Opis gospodarstwa.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1757

IV 0,55 0,55 suma 3,95 WSKAŹNIK BONITACJI Wb = liczba ha przel. / liczba ha fiz. = 3,95/5=0,79 Gleby...

Rolnicza przydatność gleb

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

(uwzględniających najnowszy stan wiedzy rolniczej). Ta cecha powinna być podstawą bonitacji gleb Urodzajność...