Bon pieniężny

note /search

Operacje otwartego rynku

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Bankowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

wartościowych, na których bazują Operacje podstawowe: W postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP...

RYNEK - wykład II semestr

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Finanse
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

i fifnansowaniu bieżącej dziatalności. Instrumenty: • bony pieniężne • bony skarbowe • bony komercyjne Okres...

Rynek pienieżny 2

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 987

[3] Bon pieniężny Bon pieniężny: papier wartościowy emitowany przez banki komercyjne i bank...

Wykład - Rynek międzybankowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1645

: Depozyty międzybankowe Szczególne: Certyfikaty depozytowe Operacje otwartego rynku Bony pieniężne Depozyt...