Blaszka krańcowa

Biofizjologiczne podstawy zachowania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Biofizjologiczne podstawy zachowania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Podwzórze: – część wzrokowa: pomiędzy spoidłem przednim, blaszką krańcową a skrzyżowaniem wzrokowym – część...

Fizjologia układu nerwowego

 • Politechnika Śląska
 • dr Bożena Sawicz
 • Fizjologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2198

z drogą wzrokową, jednakże z samym procesem widzenia nie ma nic wspólnego. Wyróżniamy tu blaszkę krańcową...

Kresomózgowie

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

trzeciej, blaszka krańcowa (lamina terminalis) stanowiąca przednią ścianę komory trzeciej oraz spoidła...

Między i kresomózgowie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1743

do którego należą: pole przedwzrokowe blaszka krańcowa spoidła kresomózgowia (s.przednie, s.skłepienia, i ciało...

Anatomia - pytania egzaminacyjne

 • Anatomia człowieka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4459

Opisuje m.in. takie zagadnienie jak: budowa stawu, powierzchnie stawowe, torebka stawowa, jama stawowa, rodzaje połączeń kości, połączenia ciągłe, połączenia maziowe, stawy, budowa kręgu szczytowego, cechy kręgów szyjnych, staw szczytowo ? potyliczny, staw szczytowo-obrotowy, cechy kręgów piersiowy...