Biozgodność

Biopolimery- pytania

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki
  • Podstawy chemii polimerów i biopolimerów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

i wszystkie PH…. 12) Co to jest polimer biozgodny? Biozgodność to zdolność do prawidłowego zachowania materiału...

Wyniki badań oporności - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

bioaktywnej w sposób znaczący poprawia biozgodność i bioaktywność implantu z tkanką biorcy [48, 49]. MoŜe...

Kolokwium - pytania i opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia materiałów
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1253

jest ich biozgodność, czyli brak toksyczności oraz minimalne oddziaływanie na system immunologiczny. Biomateriały...