Bezrobocie jawne - strona 5

Artykuły o bezrobociu-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Robert Oktaba
  • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

problem niedoboru siły roboczej, maskujący faktyczne ukryte bezrobocie, a pojawiło się bezrobocie jawne...

Pytania na egzamin - opracowanie - Prawo popytu

  • Politechnika Warszawska
  • dr Alina Naruniec
  • Makroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

Sformułować prawo popytu i podaży. Prawo popytu i podaży, podstawowe prawo ekonomiczne regulujące działanie mechanizmu rynkowego, określające wzajemne zależności pomiędzy wielkością popytu, wielkością podaży, a poziomem ceny towaru. Mówi, że w warunkach niezmienności innych zjawisk rynkowych popyt ...

Polityka ekonomiczna

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1827

ten tworzą: bezrobocie (jawne lub ukryte), niskie płace, nierówności dochodów, brak szans awansu i poprawy...

Kredyty rolnicze - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej. Celem jest zmniejszenie bezrobocia jawnego i ukrytego na wsi...

Rynek pracy - Bezrobocie

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...