Bezpodstawne wzbogacenie - strona 4

Kazusy - zobowiązania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1407

ubrania bezpodstawne wzbogacenie. Bezpodstawne wzbogacenie: Zbywca zbywał rzecz w wyniku błędu...

Negotiorum gestio

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

jest, obok deliktu i bezpodstawnego wzbogacenia, klasycznym zobowiązaniem ustawowym (pozaumowne źródło zobowiązania...

Wymagalność roszczeń.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

wykonania zobowiązania). 2. Roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia. Dwie koncepcje...

Pojęcie i rodzaje szkody

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897

z bezpodstawnego wzbogacenia (nie jest szkodą!!). Wydatki / nakłady. Nabycie korzyści przez osobę trzecią in...

Przedawnienie roszczeń deliktowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

wysokości (raty leasingowe) 3. Umowa konsensualna, odpłatna, wzajemna. 4. Np. rodzaje leasingu. Bezpodstawne...

Wzbogacenia

Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE Przejście wartości majątkowej z jednej osoby na druga...