Wymagalność roszczeń.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymagalność  roszczeń. - strona 1 Wymagalność  roszczeń. - strona 2 Wymagalność  roszczeń. - strona 3

Fragment notatki:

Wymagalność roszczeń. Uwagi terminologiczne. „ termin wymagalności” - nie ma czegoś takiego, wg prof. to nadużycie, niekonsekwencja; mówimy albo o terminie albo o wymagalności. Jest tak ponieważ nadejście terminu rodzi inne skutki prawne, a nadejście wymagalności inne skutki prawne.
Stan wymagalności, wymagalność roszczeń.
Stan wymagalności roszczenia. Termin spełnienia świadczenia (termin zapłaty). 1. Sytuacja wierzyciela: wierzyciel może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik musi spełnić świadczenie.
Sytuacja dłużnika: (ryzyko opóźnienia w wykonaniu zobowiązania), granicą czasową, do której świadczenie najpóźniej powinno być spełnione, gdy świadczenie nastąpi poza tą granicą jest stan opóźnienia.
2. Skutki prawne:
Początek biegu przedawnienia (120 kc).
Stan potrącalności (498 kc).
Możliwość zarachowania (451 § 3). Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczenia: 4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna. Skutki prawne nadejścia terminu wykonania zobowiązania:
Obowiązek wykonania zobowiązania w tym terminie  naruszenie tego obowiązku rodzi stan opóźnienia.
3. Wymagalność odnosi się do roszczeń . Cecha roszczenia: jakieś świadczenie trzeba spełnić.
Termin odnosi się do spełnienia świadczenia .
Cecha świadczenia: musi być spełnione w określonym terminie.
4. Brak wymagalności roszczenia - oddalenie powództwa (powództwo jest przedwczesne). Roszczenie jest nieskuteczne prawnie.
Powództwo wytoczone przed terminem spełnienia świadczenia - też będzie oddalone.
5. Strony nie mogą umówić się o wymagalność roszczenia w zasadzie.
Wymagalność to stan bardzo zobiektywizowany, niezależny od stron.
Termin spełnienia świadczenia może być przedmiotem umowy stron.
Termin - leży w rękach stron.
Pojęcie wymagalności roszczenia. W prawie polskim regułą jest, że wymagalność i termin wykonania zobowiązania powstaje w tym samym czasie, ale nie znaczy to, że te dwie sytuacje możemy za sobą utożsamiać.
Roszczenie ma cechę zaskarżalności.
Zwykle przesunięcie terminu rodzi przesunięcie wymagalności, ale nie zawsze.
Spełnienie świadczenia przez dłużnika przed wymagalnością roszczenia (art. 411 pkt 4). Dłużnik nie może żądać zwrotu świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna - wierzyciel może odmówić zwrotu, bez względu na stan świadomości dłużnika.


(…)

….
A ---------------------------- B ------------------------------------ C
Delikt wiedza o szkodzie i sprawcy wezwanie do zapłaty
Od momentu C liczy się opóźnienie.
Wymagalność to nie to samo co termin spełnienia świadczenia (inna data wykonania zobowiązania).
2. Roszczenie wynikające z bezpodstawnego wzbogacenia.
Dwie koncepcje:
a. jest to zobowiązanie bezterminowe (wiec stosujemy art. 455)  ta koncepcja przeważa.
b. powstaje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz