Bezpieczeństwo i higiena pracy - strona 18

Pytania na kartkówkę

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ergonomia i BHP
Pobrań: 105
Wyświetleń: 658

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -roz. 129 W sprawie BHP...

Pojęcie stosunku pracy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • dr Roman Siuda
  • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

pracy, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, dbać o dobro zakładu, zachowywać w tajemnicy...

Notatki prawo pracy

  • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 4984

bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, poddawać się wymaganym...